provincielimburg

Provincie Limburg

Expeditie Ruimte is een leertraject, opgezet door de Provincie Limburg. Met dit leertraject werd in 2014 gestart om kennis omtrent de veranderende rollen van de overheden en burgers, het belang van meer regionale samenwerking én de komst van de nieuwe Omgevingswet te delen. Waar dit in 2014 begon met offline bijeenkomsten en kennissessies, besloot het team achter Expeditie Ruimte dat het nu tijd was voor de volgende stap; een digitale leeromgeving waar kennis en ervaring met elkaar gedeeld wordt.

We did:
Research – Strategy – Design – Webdesign – Animation – Development – Marketing/communication

The case

Om een digitale leeromgeving te creëren was de Provincie Limburg op zoek naar een partner in dit project. De uitdaging was namelijk om niet alléén een leeromgeving te ontwikkelen, maar ook een juiste aanpak rondom dit traject te kiezen zodat alle stakeholders en betrokkenen vanaf het begin konden aansluiten. Om een dergelijke leeromgeving te laten slagen is namelijk draagvlak onder de betrokkenen van groot belang. Een juiste aanpak, gecombineerd met de juiste middelen én een sterk online platform werden gevraagd.

logo provincielimburg
Research

Research

Het uiteindelijke doel en eindproduct, de digitale leeromgeving, was vrij snel duidelijk. Echter was de aanloop naar de realisatie natuurlijk ook van belang, vooral om alle stakeholders op een juiste wijze mee te krijgen. Hiervoor werd gestart met het uitvoeren van een onderzoek, waarbij voornamelijk werd gekeken naar de gewenste communicatiestromen en –kanalen van de doelgroep. Tevens werden de doelgroepen geanalyseerd, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle ontvangers. In dit onderzoek werd gewerkt met de beïnvloedingsprincipes van Cialdini; Wederkerigheid, Schaartse, Consensus, Sympathie, Consistentie en Commitment.

Deze basisreasearch leidde uiteindelijk tot een passende strategie, waarmee de focus kwam te liggen op het creëren van draagvlak onder de betrokkenen. De principes van Cialdini die in het onderzoek al aangehaald werden, kregen vorm in de strategie. Al deze principes werden gezamenlijk aangehaald middels co-creatie sessies. Door met verschillende stakeholders om de tafel te gaan zitten, en hen daadwerkelijk deelgenoot te maken van het idee en concept achter de digitale leeromgeving van Expeditie Ruimte, werd een bepaald niveau van binding gerealiseerd.

Process | Strategy

Binnen de aanvullende strategie werd vervolgens gekeken naar de juiste aanpak om dit draagvlak te creëren en om te zetten naar actie. De ‘ambassadeursstrategie’ was hiervoor het juiste middel; met als doel om de betrokkenen van Expeditie Ruimte in te zetten als ambassadeurs en zo via eigen sociale/zakelijke netwerken de boodschap van Expeditie Ruimte te verspreiden. Daarnaast werd in de strategie ook vorm gegeven aan de contenstrategie; wat moest er gecommuniceerd worden om de juiste boodschap over te brengen? De middelen, de boodschap én de aanpak vormden hierin de sterke combinatie. Belangrijkste inzicht binnen zowel het onderzoek als de strategie was het feit dat voornamelijk de laag-betrokkenen een uitdagende doelgroep gingen worden; de hoog-betrokkenen hadden al een connectie met Expeditie Ruimte, waren dus gemakkelijker te bereiken en mee te nemen in het traject. In de strategie ging men terug naar de basis, eerst uitleggen waar Expeditie Ruimte voor staat en daarna pas de switch maken naar de digitale leeromgeving en hun eventuele bijdrage hierin.

idea
quote

Kennisontwikkeling en –uitwisseling zijn een belangrijk onderdeel van het samenwerken aan omgevingsvraagstukken. De digitale leeromgeving van Expeditie Ruimte ondersteunt overheden en partners hierin.

– Jelle Merkus en Joukje Sanders

logo provincielimburg new

Process | Mailings

Om gedurende het ontwikkelproces alle contacten, relaties, betrokkenen en doelgroepen op de hoogte te houden werd er diverse keren met een mailing gewerkt. Hierin kreeg iedereen de mogelijkheid om zijn mening te geven, animatie-beelden te bekijken of werden zij uitgenodigd voor sessies en de lancering. Deze mailings werden naar een adressenbestand van ruim 1.600 contacten gestuurd, waardoor (bijna) alle gemeentes in Limburg voorzien werden van de belangrijkste updates.

Process | Animatie

Uit de eerste fase binnen het onderzoek en de eerste gesprekken met het team van Expeditie Ruimte bleek al dat niet alle doelgroepen überhaupt op de hoogte waren van Expeditie Ruimte en haar doelen en visie. Daarom was stap één het ontwikkelen van een animatie. Deze custom made animatie vertelde duidelijk en laagdrempelig waar Expeditie Ruimte voor staat, wat er de afgelopen jaren al was gedaan en waarom de keuze werd gemaakt om over te gaan naar een digitale leeromgeving. Daarbij zorgde deze animatie ook voor een tussentijds communicatiemoment én prikkelde het de ontvangers om zelf ook content aan te leveren.

labels

Result | Animatie

Voor het team van Expeditie Ruimte was de animatie tevens een tool om gemakkelijk en snel uit te kunnen leggen waar zij voor streven en wat de rol van de leeromgeving hier in was, zonder dat ze telkens een ingewikkeld verhaal hoefden te vertellen. Een verwijzing naar de animatie was nu voldoende voor een heldere uitleg! De animatie vormde tevens de eerste informatie op de digitale leeromgeving. Wanneer men het platform opende, kregen zij eerst de animatie te zien zodat ze meteen wisten wat ze op de digitale leeromgeving konden vinden. De animatie werd ontwikkeld in eenzelfde stijl die in de basis al was gelegd bij de opstart van Expeditie Ruimte, met wat kleine upgrades en toevoegingen qua design-elementen.

Result | Landingspage

Tijdens het proces werd er al diverse malen gecommuniceerd over de digitale leeromgeving. Om de eerste ‘bezoekers’ al wat informatie te geven, werd een tijdelijke landingspage ontwikkeld. Deze landingspage gaf aanvullende informatie over de onderwerpen die straks op de digitale leeromgeving te zien zouden zijn, evenals dat men zich al kon inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo werden zij op de hoogte gehouden van de vorderingen en was er al, vanaf het begin, een tool om mensen kennis te laten maken met de digitale omgeving.

website
labels

Result | Digitale leeromgeving

De digitale leeromgeving van Expeditie Ruimte was het eerste, fysieke resultaat en dan ook het uiteindelijke doel. De online omgeving werd gebouwd om alle kennis, evenementen, experimenten en cijfers een eigen plek te geven waar eenieder toegang tot had. Het doel van de digitale leeromgeving was dan ook om mensen met elkaar in contact te brengen, zodat zij van elkaar konden leren en ervaringen konden delen. Daarnaast kregen cijfers en resultaten ook een prominente plek op de digitale leeromgeving, om zo ook te laten zien wat de resultaten en situaties waren in de provincie. Met diverse filtermogelijkheden, deelopties onder artikelen en een breed scala aan informatie ontstond er een digitale omgeving die dé plek werd voor informatie, kennis en contact.

Result | Leren, experimenteren en analyseren

De drie basispijlers van de digitale leeromgeving van Expeditie Ruimte waren ‘Leren’, ‘Experimenteren’ en ‘Analyseren’. Deze drie hadden allen hun eigen informatie en doel. Zo bood ‘Leren’ plek aan informatie omtrent de bijeenkomsten. Men kon zich hier aanmelden voor evenementen, zelf een evenement indienen om te plaatsen en terugblikken op reeds plaatsgevonden evenementen. Het doel van deze pagina was om men te triggeren ook naar de offline bijeenkomsten te komen. De ‘Experimenteren’ pagina bood ruimte aan het delen van cases, (succes)verhalen en ervaringen. Alle projecten die betrekking hadden op ‘Ruimtelijke Vraagstukken’ konden hier geplaatst worden. Zo kon men niet alleen sneller en efficiënter kennis delen, maar ontstond er vooral één centrale plek om alle kennis en ervaringen te ontsluiten. Tenslotte was de derde pagina, ‘Analyseren’, bestemd voor de cijfers en feiten. Dashboards, infographics en resultaatoverzichten lieten in één oogopslag zien waar de vraagstukken lagen en wat bijvoorbeeld resultaten waren van eerdere initiatieven.

website
website

Result | Custom CMS & training

Een voorwaarde en wens van de Provincie Limburg was dat zij de digitale leeromgeving zelf konden beheren en voorzien van nieuwe content. Daarom werd het platform voorzien van een custom CMS-systeem. Dit gaf het team van Expeditie Ruimte toegang tot de achterkant van de website en bood de mogelijkheid om content (tekst en beeld) te wijzigen, te vernieuwen of te plaatsen. Middels een CMS-training voor het hele team van Expeditie Ruimte werden zowel de technische medewerkers als de copywriter voorzien van alle tools die zij nodig hadden om succesvol aan de slag te gaan met het systeem en zo het platform te blijven voorzien van nieuwe content. Een up-to-date platform werd zo gegarandeerd!